ДКЦ II „Свети Иван Рислки” в кв. “Аспарухово“

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ. На територията на центъра са разположени и четири индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и шест практики за дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение. Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

За нас

Услуги

Ценоразпис

Специалисти

Ковид зона

Сградата на ковид зоната се намира в непосредствена близост на поликлиниката. Тя е долепена в лявата част на главната сграда. Работно време КОВИД кабинет 08:00 – 16:30

© 2023 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.