ДКЦ „Свети Иван Рилски Аспарухово - Варна " ЕООД

ДКЦ  „Свети Иван Рилски Аспарухово - Варна

ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД е здравно заведение за извън болнина и болничка помощ. Предметът на дейност на дружеството е специализирана извънболнична медицинска помощ.

Регистрационен номер: Лечебното заведение е вписано в Регистър  на РЦЗ – Варна/ МЗ под № 006,  Партида 12,  Том 12, стр.193/16  с регистрационен номер 0306134007;

Агенция по вписвания: Удостоверение изх. № 20090608153506 от 08.06.2009г. ЕИК 103517178;

Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ;

Хигиенно заключение: НЗБ - 04292/ 15.06.2009г, издадено от РИОКОЗ – Варна

Управител: Д-р Людмил Стефанов Цветков

 

Адрес кв. Аспарухово на ул. Народни Будители 5.

 

 В ДКЦ „Св. Иван Рилски работят лекари специалисти по следните медицински специалности.

Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания – кр. картина, биохимия, хормонални, туморни маркери и др. Секторът за физиотерапия и рехабилитация предлага модерно електролечение, салон за лечебна физкултура и кинезитерапия.

В центъра се извършва медицинска експертна дейност - експертиза на трудоспособноста, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертиза, психологични изследвания. Издават се всички видове медицинска документация: етапни епикризи, протоколи, медицински удостоверения за работа у нас и в чужбина, училище, граждански брак, притежание на оръжие, работа с класифицирана информация, сключване на граждански брак, здравни книжки, направление за болнично лечение и други.

 

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и  медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ.
На територията на центъра са разположени и четири индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и  шест практики за дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение.
Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

 

КОНТАКТИ

Регистратура

052 370 570 / 0879 814 710

Управител

052 370 562  Д-р Людмил Цветков

Експерт здравен маркетинг  

052 370 561 Мариана Стоянова 

Счетоводство

052 370 567 Анна Александрова - Иванова – главен счетоводите ; Радостин Николов

 

Такси и цени

Потребителска такса с направление – 2.9 лв

Потребителска такса с направление за пенсионер – 1 лв.

Посещение на ренген с направление = потрбителска такса + такса „ Копие диск „ – 4лв.

Потребителска такса лаборатория с направление – 3 лв

Лицата под 18 годишна възраст са освободени от потребителски такси при посещение на специалисти. Единственно заплащат потребителска такса за лаборатория.

Лицата с ТЕЛК над 76% са освободени от потребителски такси при посещение на специалисти. Единственно заплащат потребителска такса лаборатория.

 

График и записване на часове

Записването на часове при посещение на специалисти става на място на регистратура или по телефон.

За по-точен график може да получите информация от регистратура.

© 2024 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.