Сектор „Клинична лаборатория”

Хематологични изследвания

 

Пълна кръвна картина ПКК

5.00 лв.

ПКК + СУЕ

6.00 лв.

Диференциално броене визуално-микроскопски                                   

4.00 лв.

Морфология на еритроцитите

4.00 лв.

Оцветяване на плочка за ДКК

1.50 лв.

СУЕ

2.00 лв.

Фибриноген

5.00 лв.

Време  съсирване                                     

2.00 лв.

Време кървене                                           

2.00 лв.

Протромбиново време

5.00 лв.

АРТТ

5.00 лв.

Биохимични изследвания

 

Кръвна захар - Глюкоза

3.00 лв.

Урея

4.00 лв.

Креатинин

4.00 лв.

Креатининов клирънс

8.00 лв.

Билирубин-директен

4.00 лв.

Билирубин-общ

4.00 лв.

Билирубин – общ + директен

5.00 лв.

Пикочна киселина

4.00 лв.

AСАТ

4.00 лв.

АLAT

4.00 лв.

GGTP

4.00 лв.

GGTP + ALAT + ASAT

8.00 лв.

Алкална фосфатаза

4.00 лв.

Общ белтък

4.00 лв.

Амилаза – серум

4.00 лв.

Амилаза - урина

4.00 лв.

Албумин

4.00 лв.

Холестерол

4.00 лв.

Триглицериди

4.00 лв.

HDL-холестерол

4.00 лв.

LDL холестерол

4.00 лв.

Общ липиден профил

11.00 лв.

Кръвно-захарен профил

6.00 лв.

Обременяване с глюкоза - ОГТТ

6.00 лв.

LDH                                                            

7.00 лв.

СК- МВ                                                      

10.00 лв.

CPK                                                            

4.00 лв.

Гликиран хемоглобин

16.00 лв.

Фруктозамин

12.00 лв.

Микроалбумин                                          

11.00 лв.

Микроелементи

 

Натрий (Na)

3.00 лв.

Калий (K)

3.00 лв.

Магнезий (Mg)

4.00 лв.

Фосфор (P)

4.00 лв.

Хлор (Cl)

3.00 лв.

Желязо (Fe)

4.00 лв.

TЖСК

4.00 лв.

Fe + ТЖСК + % Tf насищане

7.00 лв.

Калций (Ca)

3.00 лв.

Йонизиран калций (Ca++)

4.00 лв.

Хормонални изследвания и Туморни маркери

 

TSH

15.00 лв.

FT3

15.00 лв.

FT4

15.00 лв.

Anti TPO

18.00 лв.

LH

15.00 лв.

FSH

15.00 лв.

Progesteron

22.00 лв.

Prolactin

22.00 лв.

PSA                                                            

18.00 лв.

CEA                                                            

19.00 лв.

CA 15-3

16.00 лв.

AFP                                                           

18.00 лв.

hCG

16.00 лв.

Estradiol

22.00 лв.

Testosteron

22.00 лв.

DHEA-S                                                     

17.00 лв.

17 – ОН – Progesteron

26.00 лв.

Androstendion

20.00 лв.

SHBG- Human Sexhormon binding globulin                         

25.00 лв.

Свободен тестостерон

31.00 лв.

Паратхормон

19.00 лв.

Соматотропен хормон

23.00 лв.

Cortizol

22.00 лв.

ACTH

26.00 лв.

Остеокалцин – костен маркер

16.00 лв.

Бетакрослапс

16.00 лв.

Трак

26.00 лв.

Ренин

31.00 лв.

CMV IgM

16.00 лв.

CMV IgG

16.00 лв.

Общи IgE

16.00 лв.

© 2024 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.