Ортопедичен кабинет

Вземане на биопсичен материал от мека тъкан

15.00 лв.

Вземане на раневи секрет за микробиологично изследване

15.00 лв.

Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния

60.00 лв.

Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани

60.00 лв.

Имобилизация с шина или лонгета

60.00 лв.

Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство

60.00 лв.

Инцизия на меки тъкани

60.00 лв.

Инцизия на повърхностно разположен абсцес, тумори

60.00 лв.

Инцизия на подкожен панарициум /на 1 пръст/

40.00 лв.

Компресивна превръзка

20.00 лв.

Отстраняване на външен и имобилизиращ уред, шина,гипс

20.00 лв.

Отстраняване на нокът

60.00 лв.

Отстраняване на хирургичен шевен материал /сваляне конци/

20.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани без ексцизия

30.00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия

40.00 лв.

Промивка на раневи дренаж

30.00 лв.

Пункция на става /диагностична и терапевтична/

60.00 лв.

Първична обработка и промивка на рана

30.00 лв.

Шев на меки тъкани – малка рана

30.00 лв.

Шев на меки тъкани – голяма рана

60.00 лв.

Локална анестезия

20.00 лв.

Превръзка тип раница Дезо

20.00 лв.

Аспирация на бурза

40.00 лв.

Закрито наместване при луксация на става+анестезия

40.00 лв.

Гипсова превръзка /циркулярен/ гипс

50.00 лв.

Бактериологична натривка на проба от операционна рана

10.00 лв.

Бактериологична натривка на проба от покривна тъкан

10.00 лв.

© 2024 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.